Juhtpõhimõtted

OÜ Hansacom juhtpõhimõtted 2022

OÜ Hansacom kohustub huvipoolte vajaduste rahuldamiseks ja keskkonna säästmiseks järgnevaks:

  1. Rahuldama klientide nõudeid ja tõstma nende usaldusväärtust läbi tegevuste läbipaistvuse
  2. Hoidma ära keskkonna saastamise
  3. Tõstma töötajate ja koostööpartnerite keskkonna- ja tööohutusalast teadlikkust
  4. Tagama töötajatele turvatunde, rahulolu, teostusvõimaluse ja teadlikkuse
  5. Kokku hoidma loodusressursse ja vältima saastamist eelkõige eri liiki jäätmete õige käsitlemise kaudu
  6. Olema paindlikud ja kaasaskäivad turu muutuvate trendidega
  7. Pidevalt parendama juhtimissüsteemi mõjusust ja keskkonnaalast tegevust
  8. Tegutsema vastavuses õigusaktide ja muude ettevõttele kohalduvate nõuetega
  9. Kasutama keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid, immutuskemikaale, mehhanisme ja materjale
  10. Aitama kaasa metsade säästmisele
  11. Ohjama riske, võimalusel vältima või vähendama ohustavate tegurite kahjulikke mõjusid