Kasulik teada

PUIDU ETTEVALMISTAMINE TÖÖTLEMISEKS

 1. Puit peab olema mustusest, pinnakatetest, jääst ja lumest puhas.
 2. Eemaldada tuleb nii niin kui ka korp.
 3. Puidult tuleks eemaldada kõik puidukahjurputukate või seente kahjustuste jäljed.
 4. Puitu tuleks kuivatada seni, kuni selle niiskusesisaldus on alla 28% või vastab ettenähtud väärtusele.
 5. Võimalusel teha kõik lõike-, masinatöötlus-, hööveldus-, sälgutus- ja puurimistööd enne immutamist (vaata lõiku immutusjärgse masintöötlemise kohta).
 6. Ärge paigaldage metallist tarvikuid enne immutamist.

IMMUTATUD PUIDU TARNIMINE PUIDUIMMUTUSTEHASEST:

 1. Celcure puiduimmutusvedelikuga immutatud puitu ja vineeri tuleks kuni kuivamiseni ning enne laialivedu ja kasutamist hoida immutustehases vastavalt märgistatud nõrgkuivatuspiirkonnas ning kaitsta vihma ja otsese päikesevalguse eest. Selleks kuluv aeg sõltub ilmastikutingimustest, puiduliigist, puidu mõõtmetest, pakettide suurusest ja sellest, kas materjal on saetud, hööveldatud, lihvitud või mitte. Tavaliselt kulub selleks siiski 48 tundi. Et teha kindlaks, kas puit on äraviimiseks valmis, peavad tarbija ja tarnija tihedalt sidet.
 2. Teistes riikides võivad kehtida kohalikud eeskirjad.

IMMUTUSJÄRGNE KUIVAMINE

 1. Puiduimmuttisvedelikuga immutamise ja immutatud puidu paigaldamise vahele jääv aeg on tavaliselt kuivamiseks piisav.
 2. Kui tegemist on suurt täpsust nõudva tööga, on soovitav töödelda puitu masinaga eelnevalt kasutustingimustele vastava tasakaalulise niiskusesisalduse juures ja töövõtja vastutab selle eest, et vajadusel toimuks kuivatamine.
 3. Õhkkuivatuse puhul tagatakse õhu vaba juurdevool puidule igast küljest. Kuivamine toimub kiiremini ja täielikumalt väiksema niiskuse korral. Seepärast peab puit olema õhkkuivatuseks vahelippidega hõredalt virnastatud ning kaitstud vihma ja lume eest.

IMMUTUSJÄRGNE MASINTÖÖTLEMINE

 1. Kui materjali tuleb veel järgata, puurida jne, siis tuleb järkamise, puurimise, sälkamise jne tulemusena paljastunud puidupinnad pintseldada ohtralt Koppers otsakaitsevahendiga EndCoat (roheline või pruun) vastavalt pakendil toodud juhenditele.
 2. Piki kiudu töödeldud või hööveldatud detailid tuleb immutustehasesse uuesti immutamiseks tagasi saata.
 3. Mingil juhul ei tohi aiaposte pärast immutamist teritada. Postide lühendamist tuleks võimalusel vältida, kuid igal juhul peab järkamine piirduma vaid posti ülemise osaga ja järgatud pinnad tuleb üle pintseldada Koppersi otsakaitsevahendiga EndCoat (roheline või pruun) vastavalt pakendil toodud juhenditele.

Celcurega IMMUTATUD PUIDU LIIMIMINE

 1. Celcurega immutatud puitu võib liimida pärast pindade traatharjaga puhastamist setetest ja mustusest või pärast kõrget lihvimist.
 2. Sisetöödel kuivades tingimustes kasutamiseks soovitatavad vaikliimid on resortsinool-formaldehüüdliim, fenool-formaldehüüdliim, kaseiinliim, PVA või karbamiid-formaldehüüd-tüüpi liimid.
 3. Välitöödel või niisketes tingimustes võib kasutada resortsinool-formaldehüüdliimi või fenool-formaldehüüdlümi.
 4. Järgida tuleb liimi valmistaja poolt antud juhiseid niiskusesisalduse ja puidu ettevalmistamise kohta. Alati on soovitatav pidada kindla toote kasutamise suhtes nõu liimi valmistajaga.

EELNEVALT LIIMITUD SÕLMEDE IMMUTAMINE Celcurega

 1. Celcurega immutatavaid sõlmi võib kõigepealt liimida sobiva veekindla liimiga, nt resortsinool-formaldehüüd- või fenool-förmaldehüüdliüniga. Selleks ei ole soovitatav kasutada PVA-d, kaseünliimi ega karbamiid-formaldehüüdlümi.
 2. Enne komplekti saatmist immutamisele peavad kõik liiniühendused olema täielikult kõvenenud, nagu see on nõutud liimi valmistaja poolt antud juhistes (tavaliselt mitu päeva).
 3. Kinniste õõnsuste puhul tuleb puidukaitsevahendi lahuse sisse- ja väljalaskmiseks puurida juurdepääsuavad.
 4. Vineeri võib immutada juhul, kui tegemist on niiskuskindla liimvineeriga.

PINNAKATTED

 1. Celcurega immutatud puitu ei pea kaitseomaduste säilitamiseks värvima ega peitsima.
 2. Kui Celcurega immutatud puit on niiskusesisalduse vähendamiseks 22%-ni uuesti kuivatatud, võib kasutada tavalisi pinnakatteid.
 3. Kui immutatud puitu tuleb peitsida, värvida või lakkida, peab puit olema kuivanud ja selle pind peab olema vastavalt valmistaja poolt antud juhistele ette valmistatud.
 4. Immutamine ei asenda puidu värvimiseks tehtavaid ettevalmistustöid, aluspinna katmist või kruntimist.
 5. Kui kasutatakse veepõhiseid pinnakattematerjale, võib erandlikes olukordades esineda värvuse muutumist. Sel juhul laske kattematerjal täielikult ara kuivada. Seejärel kandke peale veel üks kiht pinnakattematerjali, mis võiks olla eelistatavalt suure paksuse ja kuivainesisaldusega.

METALL-KINNITID JA -TARVIKUD

Celcurega immutatud puidult eeldatakse pikka kasutusiga, nii et tuleks kasutada roostevabasid ja happekindlaid kinnitusvahendeid. Tuleks märkida, et atmosfääri saastumine võib avaldada metallidele suuremat kahjulikku mõju kui immutatud puidule. Alltoodud soovituste järgimisel on võimalik vähendada metallkinnitite ja füniituuri korrosiooni kokkupuutes Celcurega immutatud puiduga miinimumini.

 1. Immutamise ajaks ei ole vaja manuseid puidu külge kinnitada.
 2. Ärge kinnitage tarvikuid puidule enne 14 päeva möödumist immutamisest või kuni puidu niiskusesisaldus on langenud alla 20%.
 3. Lisaks eelpoolöeldule tuleb sõrestiksarikate jaoks mõeldud puidul lasta pärast immutamist ja enne kokkupanekut kuivada kuni 22% või väiksema niiskusesisalduseni; puitu tuleb hoida sellistes tingimustes kogu ladustamise aja kuni kohaletoimetamiseni, nagu on soovitatud dokumendi BS5268 osa 3 lõigus 13.
 4. Kui puidult eeldatakse pikka kasutusiga ja on tõenäoline, et immutatud puit saab märjaks, kasutage pigem roostevabast austeniitterasest (välja arvatud hea lõiketöödeldavusega sordid), vasest või ränipronksist tarvikuid.
 5. Kui kokkupuudet niiskusega on oodata vaid aeg-ajalt, võib kasutada tsingitud, tahketsingitud või kadmeeritud tarvikuid. Paksema kattega tarvikute kasutusiga on üldiselt pikem.
 6. Kui on arvata, et immutatud puidu niiskusesisaldus jääb alla 20%, võib kasutada pehmest rauast ja alumiiniumist tarvikuid.
 7. Vasesisaldusega alumiiniumisulameid ei ole soovitav kasutada.
 8. Kui kasutatakse alumiiniumist lehtmaterjali, tuleb see puidust eraldada bituumenpapi või veekindla pinnakatte abil.
 9. Kui kinnitate Celcurega immutatud puitlattide külge keraamilised või betoonist plaadid, kasutage 6063 (varem HG9) alumiiniumnaelu.

TÜÜPILISED KASUTUSVALDKONNAD

Selles nimekirjas, mis ei pruugi olla täielik, tuuakse rida näiteid Celcure puidukaitsevahendiga immutatud puidutoodete kasutusvaldkondadest.

Kui teatud kasutusvaldkonna suhtes tekib vähimgi kahtlus, on soovitav küsida nõu firmalt Hansacom või Koppers.

EHITUS

Vundamendid, keldrikorrused ja aluspõrandad, lävepakud, betoonkarkassehitised, poomid, talad, katusepuit, välistingimustes kasutatavad puitdetailid, puitlatid, välisseina välisvoodrid, katusesindlid, koduses majapidamises kasutatav puit, kommerts- ja ühiskondlikuks kasutamiseks mõeldud ehitised.

AED JA MAASTIK

Lehtlad, vaatetornid, vahendid mänguväljakutele, ronimissõrestikud, muruäärised, piirded, piknikupingid ja -lauad, märgid ja prügikastid.

PÕLLUMAJANDUS JA AIANDUS

Viljapuude toed, viinamarjatoed.

KAITSEPIIRDED, TARAD JNE

Looduslikust ümarpuidust, masinaga treitud ja servatud aiapostid, käsipuud, rippdetailid, väravad ja väravapostid, piirded jne raudteele ja maanteele, taludele, aedadele, turvapiirded.

TRANSPORT

Laevaehituspuit, põranda- ja muu puit raudtee- ja maanteesõidukitele konteineripõhjad ja -voodrid, pakkimiskastid, kaablitrumlid ja luugikaaned