Kasutusiga

Komponentide rühm Ohuklass Komponentide andmed Töötlus kood Soovitav kasutusiga
Siseehituspuit
1
Katusepuit (kuiv): viilkatused, sarikad, roovtalad, talad, roovlatid, seinaplaadid.
TE/BI
60 aastat
1-2
Katusepuit [Hylotrupes'e elupiirkonnad): kohtades, kus vastavalt ehitusmäärustele (1991 [5]) (kohaldatakse Inglismaal ja Walesis), Shotimaa ehitusstandarditele (1990 [6]), ja ehitusmäärustele (Põhja-lirimaa) (1994 [7]) esineb majasiku (Hylotrupes bajalas Lj oht: sarikad, roovtalad, talad, roovlatid, seinaplaadid.
2
Katusepuit (märjaks saamise oht): kohad, kus komponendid võivad näiteks kondensatsiooni tõttu märjaks saada; sarikad, roovtalad, talad, roovlatid, seinaplaadid, lamekatused (soojustamata), käetud talad, vihmaveerennid, lamekatused (soojustatud ja pööratud), avatud talad.
2
Välisseinad / esimese korruse talad: puitsõrestikud, välisseinad.
2
Roovlatid.
TE/TB
60 aastat
Hüdroisolatsioonikihi tasapinnast kõrgemale jääv välisehituspuit
3
Välisseina välisvoodri, tuulekasti, räästa- ja viilulauad
TE/BX*
15 aastat
3
Välisseina välisvoodri, tuulekasti, räästa- ja viilulauad, mis on pärast kaitstud püsiva ja asjakohase pinnakattega
TE/BX*
30 aastat
2
Seedripuidust katusesindid
TE/CS
30 aastat
Vimeer
2
Ainult niiskuskindla klassi WPB (ilmastiku- ja veekindel)
TC/EPa
60 aastat
3
Ainult niiskuskindla klassi WPB (ilmastiku- ja veekindel)
TC/EPb
15 aastat
Aiamaterjal Maastikukujundusel kasutatav puit, mis ei puutu kokku pinnasega
3
Trepikäsipuud, tugipuud, väravad, lauad, liistud, riputid, postipealised, pulgad, aiapõranda lauad, taluhooned, lehtlate, vaatetornide ja mänguväljaku varustuse osad, mis paiknevad maapinnast ülalpool ja mida mõjutavad ilmastikutingimused.
TE/GFa*
15 aastat
Pinnase või mageda veega kokku puutuv aiamaterjal, maastikukujundusel ja taluhoonete juures kasutatav puit
4
Postid - saetud või pikikiudu saetud, saetud ja hööveldatud, masintreitud, saagimata ümarpuit, poolümar puit, põranda peatalad, tara allääres asuvad palgid. Taluhooned: pinnase sees asuvad või sageli märjaks saavad puitdetailid.
TE/GFb* (ainult okaspuit)
15 aastat
Maanetpiirete maapinnast kõrgemal asuvad osad
3
Vastavalt maanteameti spetsifikatsiooni punktile 311 (november 2002).
TE/MF
30 aastat
Suurema vastupidavusega tööstuslik puit
4
Maantepiiretet pinnasega kokkupuutuvad osad: vastavalt maanteameti spetsifikatsiooni punktile 311 (november 2002). Elektripostid Raudteeliiprid
TE/HD (ainult okaspuit)
30 aastat