Ohjaavat periaatteet

OÜ Hansacom 2022 periaatteet

Sidosryhmien tarpeiden tyydyttämiseksi ja ympäristön säästämiseksi OÜ Hansacom sitoutuu seuraavasti:

  1. Täytä asiakkaiden vaatimukset ja lisää heidän uskottavuuttaan toiminnan läpinäkyvyyden kautta
  2. Estä ympäristön saastuminen
  3. Nostaa työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden ympäristö- ja työturvallisuustietoisuutta
  4. Tarjoa työntekijöille turvallisuuden, tyytyväisyyden, toteutettavuuden ja tietoisuuden tunnetta
  5. Säästä luonnonvaroja ja ehkäistä saastumista erityisesti käsittelemällä erityyppisiä jätteitä asianmukaisesti
  6. Ole joustava ja pysy mukana muuttuvissa markkinatrendeissä
  7. Jatkuvasti parantaa johtamisjärjestelmän tehokkuutta ja ympäristönsuojelun tasoa
  8. Noudata lainsäädäntöä ja muita yritystä koskevia vaatimuksia
  9. Käytä ympäristöystävällisiä teknologioita, kyllästyskemikaaleja, mekanismeja ja materiaaleja
  10. Osallistu metsien suojeluun
  11. Hallitse riskejä, vältä tai vähennä vaarojen haitallisia vaikutuksia mahdollisuuksien mukaan