Standardid

Töödeldava puidu kasutusnäidised

Riskigrupp Ekspluateerimiseeskiri Kasutusala Soovitav puidu konserveerimis-kategooria
1
Siseladustus kuivas kohas
Mööbel, siseviimistlus
2
2
Maapinnast kõrgemal varikatuse all säilitatav ning ilmastikutingimuste eest täielikult kaitstud, kuid kõrge keskkonna niiskus võib tekitada juhuslikku, samas mitte läbivettimist.
Katusesõrestik, varjualuse väliviimistluse juures kasutatav tarbepuit
2
3
Maapinnast kõrgemal ning pidevatest ilmastiku-oludest või sagedasest vettimisest mõjutatud; suhteliselt lihtsalt asendatavad kahjustatud detailid ning tagajärgedest tekkinud kahju on mõõdukas.
3.1. Väljas kasutatavad puitdetailid, nagu aknad uksed jne.
3.2. Väliviimistlus, aiataradeks kasutatav tarbepuit
B AB
4
Puit omab kokkupuudet pinnase, veega või on vahetus sõltuvuses ilmastikuoludest; puitdetailile puudub ligipääs või tekitatud kahju tagajärjed on märkimisväärselt rasked.
Telefonipostid, raudtee liiprid, aiapostid, laastud, välisviimistlusel kasutatavad puitdetailid, nagu trepid, decking jne. Puitlatid, ground-floor kandetalad.
A
5
Meres asuvad puit-konstruktsioonid (3, ja erakorralistele tingimustele vastavad konstruktsioonid või eritingimustele vastavad vastupidavus- ning tugevus nõudmised.
Merekaide, sadamasildade, vaiade ehitamiseks kasutatav puit.
M

NWPC konserveerimisklasside M, A, AB ja B ning Euroopa Standardite EN 351-1 ja EN 335 vaheliste seoste reguleerimine.

Penetratsiooni kategooria vastavuses EN 351-1 standartiga. Standarti EN 335 riskigruppide H1-H5 ja konserveerimisklasside M, A, AB ning B vahelised seosed.

Kategooria Penetratsiooni nõue H1 H2 H3 H4 H5
P1
Puudub
P2
Vähemalt 3 mm külgsuunalist ja 40 mm pikisuunalist penetratsiooni maltspuitu
P3
Vähemalt 4 mm külgsuunalist penetratsiooni maltspuitu
P4
Vähemalt 6 mm külgsuunalist penetratsiooni maltspuitu
P5
Vähemalt 6 mm külgsuunalist ja 50 mm pikisuunalist penetratsiooni maltspuitu
B
P6
Vähemalt 12 mm külgsuunalist penetratsiooni maltspuitu
P7
Vähemalt 20 mm külgsuunalist penetratsiooni maltspuitu (ainult ümarpuidu puhul)
P8
Täielik penetratsioon maltspuitu
AB
A
M
P9
Täielik penetratsioon maltspuitu ja 6 mm penetratsioon nähtavasse lülipuitu

Eesti standardid

EVS-EN 84:2020 Puidukaitsevahendid. Töödeldud puidu kiirendatud vanandamine enne bioloogilist katsetamist.

EVS-EN 252:2014 Välikatsemeetod puidikaitsevahendi suhtelise kaitsevõime määramiseks vahetul kokkupuutel pinnasega.

EVS-EN 275:2000 Puidukaitsevahendid. Kaitsevõime määramine laevaoherdite vastu.

EVS-EN 330:2014 Puidukaitsevahendid. Väliskatse meetod puidukaitsevahendi suhtelise kaitsevõime määramiseks, kui puidukaitsevahendit kasutatakse kattekihi all ning see ei puutu kokku: L-ühendusmeetod (puittala jätkamise meetod).

EVS-EN 335:2013 Puidu ja puitpõhiste toodete vastupidavus. Kasutusklassid: määratlused, rakendus täispuidule ja puitpõhistele toodetele

EVS-EN 350:2016  Durability of wood and wood-based products – Testing and classification of the durability to biological agents of wood and wood-based materials

EVS-EN 351-1:2023 Puidu ja puittoodete vastupidavus. Kaitsevahenditega töödeldud täispuit. Osa 1: Kaitsevahendi imbumissügavuse ja sissejäävuse liigitus.

EVS-EN 351-2:2023 Puidu ja puittoodete vastupidavus. Kaitsevahenditega töödeldud täispuit. Osa 2: Juhised proovivõtu kohta kaitsevahenditega töödeldud puidu analüüsiks.

EVS-EN 460:2023 Puidu ja puittoodete vastupidavus. Täispuidu loomulik vastupidavus. Juhised puidu vastupidavusnõuete kohta ohuklassides.